نگاهی به شهر زیبای پاوه

                
شهر زيباي پاوه با سابقهء تاريخي بيش از 3 هزار سال در شمال غربي استان کرمانشاه با فاصله

حدود112 کيلومتر از مــرکز استان و 45 کيلومتر فاصله زميني تا آخرين نقطه مرزي به عنوان

مرکز شهرستان پــــــاوه واورامانات از سال 1338 تاکنون واقع شده است.قبل ازآن جزو استان

کردستان بوده است.ايـــــــن شهرستان تا سال 1368 حدود 4120 کيلومتر مربع وسعت داشت و

شامل بخشهاي نوسود،مرکزي،باينگان،جوانرود،روانسر و ثلاث باباجاني بود و دومين شهرستان

استان کرمانشاه  محسوب ميشد.اما در سال 1368 به کوشش مسئولين و نمــاينده مجلس آن وقت

شهرستان جوانرود از آن مجزا و بخش هاي ثلاث باباجـــــاني و روانسر شامل آن گرديد.اکنون

وسعت شهرستان پاوه حدود1260کيلومتر مربع و ارتفاع متوسط آن 1550متر از سطح دريـــــا

ست.از شمال به شهرستان مريوان و استان کردستان و از مشرق و جنوب به شهرستان جوانرود

و از غرب به طول 96 کيلومتر با کشور عراق هم مرز است.اين شهرستان در رشته کوه بزرگ

زاگرس واقع شده است و کوه شاهکوه که يکي از عظيم ترين کوه هاي اين رشته کوه مي باشد و

بلندترين قله آن(زااوه لي)با ارتفاع 3400 متر ازسطح دريا که در شمال شرقي شهر پاوه همچون

.ستوني محکم سر به آسمان کشيده و نظاره گر مناظر  زيباي پاوه و اورامان است

اين منطقه داراي آب وهواي معتدل کوهستاني است چشمه هاي فراوان و آبـــــهاي روان زيادي

.همراه با  جنگلها،مراتع و باغات سرسبز جلوه و زيبائي خاصي به آن بخشيده است

شهرستان پاوه و منطقه اورامان مي تواند در جذب توريسم و مسافر جلب توجه نمايد چون داراي

شاخص هاي زير است:

 

منبع:کتاب جاذبه هاي گردشگري اورامانات(1.غار قوري قلعه)..نويسنده: آقاي محمد خالدي مکي